O nas

Polska dla Polaków

Choć wydaje się to nieprawdopodobne, w III RP są idioci, którym nie podoba się nacjonalistyczne hasło „Polska dla Polaków”. Niby dla kogo ma być państwo stworzone przez Polaków – Słowian i białych ludzi? Dla Ukraińców, Hindusów, Murzynów lub Reptilian? Jesteśmy gościnnym narodem, chętnie witamy turystów i sprzeciwiamy się poniżaniu jakiejkolwiek rasy czy narodu. Każdemu Bóg przeznaczył określone terytorium, a ta prawdziwa różnorodność jest obiektem nienawiści globalistów.

Wracając jednak do meritum. Jako poinformowała „Rzeczpospolita, Sąd Najwyższy uniewinnił Pawła T. skazanego za wpis „Polska dla Polaków! w d… mam poprawność. Mój syn ma dorastać w Polsce białej i z tradycjami, jakie są od wieków! Żadna k… z tęczowych polityków tego nie zmieni!!!!”. Wyrok jest ostateczny.

Prokuraturę zawiadomił Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych stworzony przez „antyfaszystowskiego” biznesmena, który uciekł do Norwegii przed odsiadką (skazany za pospolite oszustwa finansowe). Sprawa przeszła już całą drogę sądową, łącznie z SN (Izba Karna), który utrzymał wyrok Sądu Rejonowego w Żywcu z 4 lutego 2021 r., skazujący Pawła T. za publiczne nawoływanie do nienawiści na tle różnic narodowościowych i rasowych, tj. o przestępstwo z art. 256 § 1 k.k., na sześć miesięcy więzienia w zawieszeniu na dwa lata i 2 tys. zł grzywny.

Skargę nadzwyczajną złożył w tej sprawie prokurator generalny (wyrazy uznania od naszej redakcji), zarzucając sędziom w Żywcu „zaniechanie kompleksowej analizy materiału dowodowego, który ma wskazywać, że wypowiedź oskarżonego nie stanowiła nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych czy rasowych w rozumieniu art. 256 § 1 k.k., ale była wyrazem korzystania z przysługującej każdemu prawa do wolności słowa”.

7-osobowy skład Izby Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego orzekł ostatecznie, że Paweł T. jest niewinny. „W ustnych motywach orzeczenia wskazano, że wpis ten był niewątpliwie naganny, nie wykazano jednak, aby zamiarem jego autora było nawoływanie do nienawiści, obrażania osób innej narodowości lub wzbudzania do nich wrogości, a to jest warunkiem skazania z art. 256 § 1 k.k.”. Przewodniczący składu orzekającego sędzia Adam Redzik tłumaczył, że wykładnia tego przepisu nie może być rozszerzana. Podkreślił również, art. 54 Konstytucji RP gwarantuje wszystkim wolność wypowiedzi, od której wyjątki muszą być stosowane ściśle. W ocenie Sądu Najwyższego, by wypowiedź publiczną potraktować jako mowę nienawiści, trzeba wykazać jej autorowi zamiar wzbudzania wrogości dla osób innych narodowości.

W czasach totalitarnej „demokracji” każde takie zwycięstwo przed sądem musi cieszyć.

 

Sygnatura akt: II NSNk 12/23


 Witajcie.

Na tej stronie będziemy demaskować wszelkie przejawy antypolonizmu.
Zamieszczać też będziemy linki do stron, które walczą o dobre imie Polski i Polaków.

 

Interpelacja nr 15013

do ministra zdrowia

w sprawie szczepionki przeciwko SARS-CoV-2

Zgłaszający: Grzegorz Braun, Grzegorz Napieralski, Małgorzata Niemczyk

Data wpływu: 20-11-2020

Nawiązując do publicznej informacji, iż polski rząd decyzją premiera RP pana Mateusza Morawieckiego podjął decyzję o zakupie szczepionki przeciwko SARS-CoV-2, a według deklaracji Pana Ministra rząd „planuje” zaszczepić całą, 31-milionową dorosłą populację Polaków, obywatelom naszego kraju należy się konkretna i uczciwa informacja.

Uprzejmie przypominam, że w procesach norymberskich - w tak zwanym procesie lekarzy - uformowały się standardy prowadzenia badań i eksperymentów medycznych, a jednym z nich jest wolna i świadoma zgoda osoby poddawanej tym procedurom. Polacy mają prawo poznać szczegóły dotyczące preparatu, procedury i zagrożeń. W związku z powyższym proszę o konkretne, merytoryczne odpowiedzi na poniższe pytania:

1. Z jakimi producentami rząd polski podpisał lub planuje podpisać umowy dotyczące zakupu szczepionek przeciwko SARS-CoV-2?

2. Czy producenci zakupionych przez polski rząd szczepionek przeciwko SARS-CoV-2 zostaną zwolnieni z odpowiedzialności za niepożądane działania swoich produktów?

3. Czy lekarze zostaną zwolnieni z odpowiedzialności za błędy medyczne związane z kwalifikacją do szczepienia przeciwko SARS-CoV-2?

4. Czy szczepionka przeciwko SARS-CoV-2 będzie obowiązkowa?

5. Czy jest możliwe zastosowanie przymusu bezpośredniego lub tzw. miękkich form przymusu (np. ograniczenia dot. życia prywatnego, podróży, pracy lub edukacji) wobec obywateli RP, którzy nie wyrażą zgody na dobrowolne poddanie się ww. szczepieniu? Jeśli tak, to w jakich okolicznościach?

5. Czy w przypadku gdyby szczepionka przeciwko SARS-CoV-2 powodowała powikłania, rząd polski przewiduje stworzenie funduszu odszkodowawczego dla poszkodowanych?

6. Czy szczepionka przeciwko SARS-CoV-2 producenta, z którym rząd polski podpisał lub planuje podpisać umowę, ma w swoim składzie adiuwanty, jeśli tak, to jakie i czy zostały one przebadane pod względem bezpieczeństwa wykorzystania ich u ludzi?

7. Czy szczepionka przeciwko SARS-CoV-2 producenta, z którym rząd polski podpisał lub planuje podpisać umowę, została przebadana pod względem bezpieczeństwa jej wykorzystania u ludzi oraz możliwych skutków, działań niepożądanych w perspektywie zarówno krótkoterminowej, jak i długoterminowej?

8. Czy szczepionka przeciwko SARS-CoV-2 producenta, z którym rząd polski podpisał lub planuje podpisać umowę, powoduje powstanie odporności dożywotniej? Jeśli nie, to w jakim czasie?

9. Czy szczepionka przeciwko SARS-CoV-2 producenta, z którym rząd polski podpisał lub planuje podpisać umowę, przeszła badania bezpieczeństwa pierwszej, drugiej i trzeciej fazy?

10. Czy szczepionka przeciwko SARS-CoV-2 producenta, z którym rząd polski podpisał lub planuje podpisać umowę, była badana w zakresie jej bezpieczeństwa z prawdziwym placebo?

11. Na czym będzie polegało sprawdzenie bezpieczeństwa szczepionki przeciwko SARS-CoV-2 producenta, z którym rząd polski podpisał lub planuje podpisać umowę? Czy w ogóle planowane są takie działania? Jeśli tak, to czy rząd polski będzie miał dostęp do dokumentacji producenta dotyczącej skuteczności i bezpieczeństwa zakupionej szczepionki?

12. Czy rząd polski planuje przeprowadzić własne badania bezpieczeństwa szczepionki przeciwko SARS-CoV-2? Jeśli tak, to na czym te badania mają polegać i kiedy zostaną przeprowadzone?

13. Czy w przyjętej 22 października 2020 r. przez Sejm nowelizacji ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.) wprowadzono m.in. zmiany pozwalające Radzie Ministrów nałożyć w drodze rozporządzenia obowiązek stosowania określonych środków profilaktycznych i zabiegów (nowy ustęp 4a art. 46b) między innymi w celu nałożenia przez Radę Ministrów obowiązku wykonywania szczepień przeciwko SARS-CoV-2, czy też zapis ten nie dotyczy szczepień pomimo sformułowania dotyczącego obowiązku stosowania środków profilaktycznych?

14. W procesie produkcji których z zakupionych przez rząd polski szczepionek bądź planowanych do zakupu wykorzystano zarodkowe ludzkie linie komórkowe z aborcji?

15. Czy producenci wspomnianych szczepionek wyeliminowali zjawisko wzmocnienia infekcji wirusowej zależnej od przeciwciał, ADE (z ang. antibody-dependent enhancement of infection), kiedy to szczepienia powodują wzmocnienie przebiegu kolejnej infekcji?

16. Które ze wspomnianych szczepionek wykorzystują technologię informacyjnego RNA i mRNA i czy tego typu produkty były dotychczas zatwierdzane przez organy regulacyjne?

17. W jaki sposób zostanie zagwarantowany system dystrybucji i realizacji szczepień z należytą temperaturą przechowywania (nawet do - 80 stopni Celcjusza)?

18. Czy wyniki badań wspomnianych szczepionek były recenzowane przez niezależnych naukowców i publikowane w czasopismach medycznych, a badania nadzorowane przez niezależnych od producentów obserwatorów?

19. Minister Andrzej Niedzielski powiedział: "Planujemy zaszczepić całą populację dorosłych. Ta populacja to 31 mln ludzi". Na czym opiera się koncepcja zaszczepienia ozdrowieńców?

20. Czy planowanie, o którym mowa w pytaniu powyżej, zakłada - wbrew temu, co twierdził premier Mateusz Morawiecki - wpisanie szczepienia przeciwko SARS-CoV-2 na listę szczepień obowiązkowych? Jeśli nie, to jakie mechanizmy "zachęty" do szczepienia planuje wdrożyć rząd, by zrealizować plan, o którym mówił minister zdrowia?

21. Pan premier powiedział publicznie, że według danych naukowców z firmy Pfizer „szczepionka nie ma skutków ubocznych”. Pan premier zaufał im na słowo, czy jest w posiadaniu jakichkolwiek badań, dowodów na potwierdzenie tej tezy?

Z wyrazami szacunku

 

 

 

 

 

Czy wszyscy w Polsce mają równe prawa?

Na lotnisku w podkrakowskich Balicach straż graniczna zatrzymała obywatela Izraela, w którego bagażu podręcznym znaleziono 13 sztuk broni.

Znaleziona broń to pistolety kaliber 9 mm wraz z magazynkami.

Według informacji przekazanych przez straż graniczą, Izraelczyk kupił broń na Węgrzech. Kosztowała 1000 dolarów amerykańskich i miała być dla niego oraz przyjaciół. Mężczyzna przyjechał do Krakowa autobusem, skąd miał odlecieć do Tel Awiwu.

Na lotnisku został zatrzymany przez straż graniczną. W trakcie przesłuchania mężczyzna tłumaczył, że nie wiedział, że na przewóz przez granicę tego typu broni musi posiadać specjalne zezwolenie. Obywatel Izraela musi zapłacić 4200 złotych za nielegalne posiadanie broni i próbę przewozu jej przez granicę bez zezwolenia. Jednocześnie został zmuszony do oddania broni oraz pokrycia kosztów postępowania.

Kraków, 24.02.2020

 

Art. 263. § 1. Kto bez wymaganego zezwolenia wyrabia broń palną albo amunicję lub nią handluje, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
§ 2. Kto bez wymaganego zezwolenia posiada broń palną lub amunicję, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Czyżby byli równi i równiejsi?

 


 Czy stwierdzenie "Polska dla Polaków" jest mową nienawiści w kontekście przedstawiciela państwa leżącego w Palestynie?

Izrael to państwo narodowe Żydów i tylko ich - zadeklarował Benjamin Netanjahu.

Izrael nie jest państwem wszystkich swoich obywateli - oświadczył Netanjahu. Odnosząc się do Arabów zamieszkujących Izrael, podkreślił, że jest to "państwo narodowe Żydów".

Na powyższe pytanie niech odpowie każdy sobie sam

 

Kolejne ciekawe spostrzeżenie:

To nie Rosja narzuca nam „małżeństwa” homoseksualne, całe to LGBT, gender, podważa rodzinę i występuje przeciwko Kościołowi.

To nie Rosja całkowicie uzależniła naszą gospodarkę i wydrenowała nas z rodzimej siły roboczej.

To USA i Izrael robią z nas winnych zagładzie Żydów, współsprawców holokaustu.

I wreszcie last but not least – to nasz najważniejszy sojusznik i gwarant naszego bezpieczeństwa na mocy ustawy 447 JUST chce nas ograbić na ponad 300 miliardów USD i jeszcze żąda żebyśmy stworzyli podstawę prawną do tej grabieży.

I my boimy się Rosji?