II Wojna Światowa

Polaku, nie czekaj. Im mocniej nasz naród jest bezpodstawnie opluwany, tym głośniej my, dumni Polacy, przekazujmy prawdę o kolaboracji Żydów z Niemcami w zagładzie własnego narodu. Tym donośniej mówmy prawdę o policji żydowskiej oraz zarządach gett, które wykonywały polecenia Niemców o wysyłaniu określonej ilości Żydów do komór gazowych, do niemieckich obozów śmierci. A policja żydowska, po wykonanej "robocie", po tym, jak wypędziła innych Żydów z ich własnych mieszkań na miejsce zbiórki, a następnie do wagonów, gdzie ostatecznym celem przerażonych ludzi były komory gazowe, wracali do mieszkań swoich ofiar, wdzierali się do nich zabierając dobytek życia swoich braci w wierze.

Ta porażająca prawda już dostatecznie długo była skrywana. Nadszedł czas, najwyższy czas, aby wreszcie wypłynęła i dotarła do społeczeństwa. Ku przerażeniu środowisk żydowskich. Ku ich ogromnemu przerażeniu.

Jakiś "detal"? A na przykład taki, iż Żyd, Chaim Rumkowski, został przez Niemców uczyniony zarządcą getta w Łodzi. Otrzymał od nich polecenie, aby doprowadzić do tego, iż zostanie wysiedlonych 25 tysięcy Żydów poniżej 10 i powyżej 65 roku życia. Zadanie zostało wykonane.
Ale o tym nie wolno mówić. Nie, to burzy pewien starannie budowany obraz zagłady Żydów.

Ten film to odpowiedz na szkalowanie naszej umiłowanej ojczyzny. Porażająca prawda o policji żydowskiej wychodzi na jaw. Aby jednak dotarła do szerszego grona odbiorców, każdy z nas musi się zaangażować. Niech nikt nie będzie obojętny! Prawdziwy Polak kocha swoją ojczyznę. Pragnie dla niej dobra, bo rozumie, że gdy zdecyduje się na bierność, jej los będzie przesądzony.
Ten film to także przypomnienie, jak wiele my, Polacy, zrobiliśmy, aby ratować Żydów przed śmiercią z rąk Niemców.
Jak dziś Żydzi nam dziękują, wiemy. Oczywiście nie wszyscy. Nie generalizujmy. Ale tak się dziwnie składa, iż nasza umiłowana ojczyzna opluwana jest przez najbardziej wpływowe środowiska żydowskie.

Opluwać nas, Polaków, można na każdym kroku. Nazwać faszystą nie wymaga odwagi, choć to przecież bezczelne kłamstwo. Podłe tym bardziej, iż to właśnie my, Polacy, zrobiliśmy najwięcej dla Żydów, gdy Niemcy realizowali plan eksterminacji.

Zatem ilekroć ktoś krzyknie: „Czy aby na pewno z należytą gorliwością i poświęceniem Polacy ratowali Żydów?! Powinniśmy z przekonaniem odpowiedzieć: „ Ratowaliśmy ich z największym poświęceniem w Europie. A ilu Polaków zostało uratowanych przez Żydów?! Jak wiele Żydzi zrobili, aby nas ratować?! Bowiem to nie tylko Żydzi, ale także cały naród polski miał zostać eksterminowany w wyniku zbrodniczej polityki Niemiec.”

A przecież wystarczy wspomnieć o bezkresie haniebnej roli Żydów w zagładzie własnego narodu, o policji żydowskiej, aby wszelkie opluwanie naszej ojczyzny zostało natychmiast zaprzestane.

 

 

 Funkcję komendanta Umschlagplatzu pełnił Mieczysław Szmerling – słynący z brutalności podobwodowy Żydowskiej Służby Porządkowej. Na polecenie władz niemieckich awansowany pod koniec lipca 1942 na stanowisko obwodowego. Szmerling, którego Emanuel Ringelblum opisywał jako „olbrzyma o szpiczastej bródce i twarzy zbójcy”, był gorliwym i posłusznym wykonawcą niemieckich poleceń.

 

 

W 1942 r. na Umschlagplatz ładowano ludność żydowską z warszawskiego getta do pociągów, jadących do obozu zagłady w Treblince. Ładowaczami byli żydowscy policjanci pod kierownictwem Mojżesza (Mieczysława) Brzezińskiego.