Konflikt na Ukrainie

Co z Polakami na Ukrainie?

Ważne pytania Stowarzyszenie Wiara i Czyn zwróciło się do premiera z prośbą o udzielenie informacji w kwestii ewakuacji Polaków z Ukrainy.

Organizacja podkreśliła, że chodzi jej o troskę “o bezpieczeństwo obywateli ukraińskich narodowości polskiej i Polaków czasowo przebywających na Ukrainie, w tym zgromadzeń zakonnych i duchowieństwa”.

W jaki sposób rząd zorganizował ewakuację Polaków i polskich organizacji z terenów objętych działaniami wojennymi?

W jaki sposób rząd zabezpieczył pobyt obywateli ukraińskich narodowości polskiej i ciągłość działania polskich organizacji po ewakuacji na teren Rzeczypospolitej Polskiej?

W jaki sposób rząd zapewnił bezpieczeństwo i pomoc humanitarną Polakom i polskim organizacjom, które zdecydują się pozostać na Ukrainie?

– zapytało Stowarzyszenie. Ponadto organizacja oczekuje wyjaśnień co do “bezczynności komisji parlamentarnych: sejmowej Komisja Łączności z Polakami za Granicą i senackiej Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą”.

Sygnowane nazwiskiem prezesa Stowarzyszenia Wiara i Czyn, dr. Krzysztofa Kawęckiego, wpłynęło dziś do Kancelarii Premiera.

źródło: wiaraiczyn.org.pl