Oprawcy Polaków

Kogo zaliczyć do oprawców? Wedle jakich kryteriów?

Na te pytania musi sobie każdy sam odpowiedzieć. Na tej stronie będziemy przybliżać życiorysy oprawców Narodu polskiego.