Ustawa 447

Tajemnica ustawy 447 i ustawy IPN

Ustawa IPN nie ma zbyt wielkiego związku z zaprzestaniem publikacji w światowych mediach wyrażeń typu „polskie obozy śmierci”. Prawdopodobnie tajemnica szybkiego wprowadzenia przez PiS tej ustawy tkwi w zupełnie innym i bardzo prozaicznym wątku. Jest mianowicie ściśle powiązana w sposób prawny z wprowadzaną w USA ustawą 447 która inspirowana jest w USA przez żydowskie syjonistyczne lobby chcące wyegzekwować od Polski nienależne roszczenia z tytułu mienia pożydowskiego. 

 

Proszę zauważyć, że to nie Niemcy protestują przeciwko tej ustawie. Można byłoby spodziewać się, że ta ustawa uderza właśnie w Niemców i to Berlin winien blokować ten akt prawny. Z kolei wydawałoby się również, że winniśmy spodziewać się wsparcia ze strony Izraela. Tymczasem wszystkie oficjalne i nieoficjalne struktury państwa izraelskiego, światowe lobby syjonistyczne oraz przejęte przez Żydów największe światowe media plują jadem przeciwko Polsce.

 

Przyczyną jest Wielka Mamona

Oficjalnie przyjmuje się ,ze chodzi o co najmniej 65 mld $ dolarów do których prawo uzurpują sobie takie organizacje jak Światowy Kongres Żydów. Jednak z informacji medialnych wynika, że na podstawie przesłanych Ministerstwu Sprawiedliwości roszczeń kwota ta sięga około 250 mld $. Grupa syjonistycznych cwaniaków znalazła fortel prawny jak przejąć majątek pożydowskiego mienia w Polsce.

Otóż artykuł 1145 polskiego KPC stanowi, że orzeczenia państw obcych wydane w sprawach cywilnych podlegają automatycznemu uznaniu z mocy prawa, chyba, że istnieją przeszkody określone w art. 1146. Takiemu uznaniu podlegają jednak tylko orzeczenia sądów wydane po 1 sierpnia 2009 r.
Orzeczenia określone w przepisach prawa w art. 1145 KPC nie wymagają dla swego uznania przeprowadzenia żadnego postępowania dowodowego przez polskie organy sądowe. 

Orzeczenie sądu państwa obcego staje się skuteczne na terenie RP dokładnie w tym samym  momencie w którym nabywa skutków prawnych w np. w USA z zastrzeżeniem o ile nie zachodzą wymienione w ustawie uznania.  Z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia wywiera ono skutki prawne jednocześnie w kraju uznania jak i kraju wydania orzeczenia.

W myśl artykułu 1146 polskiego KPC orzeczenie nie podlegałoby uznaniu gdyby – o czym stanowi pargraf 7 – uznanie było sprzeczne z podstawowymi zasadami porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej.

Te powyższe wywody oznaczają, że żydowskie pozwy o majątek nie musiałyby być zupełnie procesowane przed polskimi sądami. Przepychana przez środowiska żydowskie ustawa nr 447 w USA dawałaby prawo zasądzenia odszkodowań od Polski przed sądami amerykańskimi gdyż ustawa ta oparta jest na domniemanym współudziale państwa Polskiego i Narodu Polskiego w Holokauście.

Ustawa IPN uniemożliwia takie automatyczne uznawanie wyroków sądów amerykańskich gdyż jasno wskazuje, że karze podlega każdy kto „… publicznie i brew faktom przypisuje Narodowi Polskiemu lub Państwu polskiemu współodpowiedzialność za zbrodnie nazistowskie ……

Tak oto prezentuje się tajemnica ustawy IPN. Z powyższego wyciągnąć można następujące wnioski. Po pierwsze w pozytywnym świetle stawia ona nieco rząd PiS-u gdyż wskazuje, że stara się on obronić Polskę przed niezasadnymi roszczeniami żydowskimi które gdyby miały zostać spełnione to doprowadziłoby Polaków do niewolnictwa na wiele pokoleń.

Po drugie pokazuje, że rządy PiS-u z uwagi na swój filosemityzm są bardzo nieudolne zamiast twardego stanowiska np. wydalenia ambasadora Izraela z Polski próbują za wszelką cenę ułożyć poprawnie stosunki z tym państwem kosztem mniejszych strat dla Polski. W praktyce jest to niemożliwe gdyż Żydzi nigdy się nie wyrzekną swoich urojonych roszczeń. Jasno podsumował to Izrael Singel na Światowym Kongresie Żydów w 19 kwietnia 1996 roku:

Więcej niż 3 mln Żydów zginęło w Polsce i Polacy nie będą spadkobiercami polskich Żydów. Nigdy na to nie zezwolimy. Będziemy nękać ich tak długo dopóki Polska się znów nie pokryje lodem. Jeżeli Polska nie zaspokoi żydowskich żądań będzie publicznie poniżana i atakowana na forum międzynarodowym”.

 

Podejrzewam, że te wszelkie działania PiS-u typu 100 mln na cmentarze miały w zamyśle obłaskawić i udobruchać Izrael aby nie wypowiadał wojny przeciwko Polsce w postaci ustawy 447.

 

Mamy więc klarowną odpowiedź Singela na pytania kto i dlaczego inspiruje medialne szkalowanie polski w mediach międzynarodowych w których pojawiają się cyklicznie informacje o polskich obozach śmierci, o tym, że jesteśmy współwinni Holokaustu. To nie są żadne pomyłki czy brak historycznej wiedzy u dziennikarzy. To świadoma zaplanowana i realizowana przez wiele lat akcja propagandowa żydowskich syjonistów. Nie bójmy się tego mówić otwarcie. To nic, że posądzą nas zaraz o antysemityzm. Jeśli się jasno i zdecydowanie nie obronimy to zniszczą nas jako Naród i państwo i sami brakiem oporu zgotujemy piekło naszym dzieciom. 

Kolejnym wnioskiem wynikającym z ostatnich dni jest to, że PiS – chociaż działa dla dobra Polaków – to jednak oszukuje naród nie ujawniając prawdy o tym, że Żydom chodzi tylko o kasę a nie o historyczną pamięć. Taka droga prowadzi donikąd gdyż tylko świadomy prawdy naród jest w stanie podjąć walkę i ją wygrać. Miejmy nadzieję, że prawda rozleje się w mediach  społecznościowych i dotrze do Polaków. Jeśli PIS nie zmieni swojego nastawienia i nie będzie mówić prawdy w mediach publicznych o istocie sporu to droga do wolnej Polski będzie po trupie PiS-u. 

Następna lekcja to zachowanie pro-niemieckiej opozycji z PO i Nowoczesnej. Widzimy jak na dłoni, że o ile filosemicki PiS stara się ratować w nieudolny sposób Polskę to tym agenturalnym partyjkom interes Polski jest zupełnie obcy i zajmują pro niemieckie i pro izraelskie stanowisko. Rozumiem, że można nie lubić PiS-u ale nigdy i pod żadnym pozorem nie można popierać PO i Nowoczesnej. Podobnie jest z antypolskim jadem jaki sączy się w tvn, Gazecie Wyborczej i Polsacie. Nie oglądajmy tych stacji, nie kupujmy tych gazet i reklamujmy się tam. Jak widzimy okłamuje nas rząd a opozycja i polskojęzyczne media jawnie uczestniczą w spisku przeciwko Polsce. 

 

Przedsiębiorstwo Holocaust joint venture z siedzibą w Polsce

Prawdziwym źródłem wojny wytoczonej Polsce jest biznes który nazwany został już dawano przez uczciwego Żyda Normalna Finkelsteina jako „Przedsiębiorstwo Holocaust”. W Polsce powałane zostało swoiste joint venture z jawnie antypolskim celem. Uczestniczą w nim opozycja, media, żydokomuna pozostała w sądach, służbach specjalnych i instytucjach państwowych oraz publicznych. Know how pochodzi z USA i Izraela. 

I  to chyba najważniejsza konkluzja. Ci którzy jesteście świadomi tego wielkiego zagrożenia ze strony syjonistycznych organizacji żydowskich działających przeciwko naszej ojczyźnie -  WALCZCIE. Ale nie rzucając kamieniami w ambasadę Izraela – gdyż teraz tylko takich obrazków oczekują światowe agencje medialne kierowane i będące w większości w posiadaniu korporacji żydowskich. Walczmy edukacją.

Zazwyczaj jest tak, że świadomych jest około 3-5 % społeczeństwa i to ci świadomi jeśli są dobrze zorganizowani to dokonują zmian a nawet rewolucji. Rozszerzajmy więc te granice uświadamiając naszych bliskich, znajomych, kolegów z pracy, sąsiadów itd. Przekonajmy chocby 2-3 osoby, prześlijmy ciekawe artykuły na ten temat, zainspirujmy tematem. Nie emitujmy nienawiści i złorzeczeń ale szukajmy i propagujmy po prostu rzetelną wiedzę o relacjach i prawdziwych intencjach obecnej wojny wywołanej przeciwko Polsce. To nasza siła i oręż do zwycięstwa. Zjednoczony i świadomy swej wielkiej siły naród jest w stanie skutecznie się obronić.

Na początek uderzmy tam gdzie najbardziej ich zaboli – bojkotujmy zakup produktów izraelskich firm.

 

 

Dzisiaj cały świat patrzy na Polskę. A zwłaszcza kraje Europy Środkowej  takie jak Litwa, Łotwa, Estonia, Węgrzy, Ukraina, Rumunia, SŁowacja. Dlatego, że od tego jak zachowa się i co wywalczy Polska będzie wkrótce kalką dla nich. To w tych bowiem państwach działały proniemieckie formacje tubylcze które rzeczywiście mordowały Żydów. Zaatakowano najpierw Polskę bo jest dość zasobna, duża i jak zostanie złamana to inni nie będą się już buntować.

Od kilku lat docierały do mnie informacje, że "emisariusze" z USA kopiują w polskich urzędach księgi wieczyste i wywożą te informacje do Stanów Zjednoczonych. Dzisiaj już wiem dlaczego to robili. Ustawą nr 447 chcieli załatwić sprawę grabieży polskich nieruchomości hurtowo. Przez ponad 25 lat wszystkie lewackie rządy wmawiały nam zbrodnie które rzekomo mieliśmy popełniać na Żydach. Uczono nas przepraszania i poczucia winy. To miało swój cel. To była świadomie zaplanowana i dobrze działająca akcja aby finalnie ograbić nas jako naród i państwo. 

Działajmy. Walczmy edukacyjnie i informacyjnie. Nie bójmy się oskarżeń o fałszywy antysemtizm. Prawda zwycięży. Nie po to ginęli nasi dziadowie i ojcowie w walce z Niemcami czy żydokomuną w PRL-u abyśmy dzisiaj mieli chować głowy w piasek. 

 

Grzegorz Nowak

serwis giełowy amerbroker.pl