Zapytanie do WSA w sprawie danych o szczepieniu

Koronawirus COVID-19 » Zapytanie do WSA w sprawie danych o szczepieniu

Zapytaliśmy Wojewódzkie Sądy Administracyjne (WSA) w Polsce, które spośród osób publicznych zatrudnionych w sądzie zostały w pełni wyszczepione przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.


Sądy odmawiają udzielenia odpowiedzi na to pytanie m.in. ponieważ, cytujemy:”

  • informacje o zaszczepieniu są danymi dotyczącymi zdrowia i stanowią szczególne dane osobowe, o których mowa w art. 9 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz.U.UE.L.2016.119.1).(WSA Wrocław, 07.2021);
  • zaświadczenie o zaszczepieniu jest dokumentem objętym tajemnicą lekarską, a zgodnie z przepisami Kodesku pracy nie mieści się w katalogu niezbędnych informacji potrzebnych do nawiązania stosunku pracy (WSA Lublin, 07.2021);
  • Obecny stan prawny nie daje pracodawcy prawa do pozyskiwania informacji na temat poddania się przez pracownika szczepieniu przeciw chorobie COVID-19 (WSA Kraków, 08.2021)
  • Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa szczepienia związane ze zwalczaniem COVID-19 nie są obowiązkowe. Poddanie się szczepieniu jest decyzją prywatną. Informacja o szczepieniu nie jest w formie oficjalnej przekazywana pracodawcy, gdyż nie warunkuje możliwości wykonywania pracy. (WSA Gdańsk, 07.2021)
  • Tego rodzaju dane dotyczą sfery prywatnej pracowników (WSA Białystok, 08.2021)
  • Obowiązujące przepisy nie przewidują możliwości gromadzenia takich danych przez sąd (WSA Poznań, 08.2021).

Warto zapoznać się z argumentacją WSA z całej Polski.

Obowiązuje nas to samo prawo w odniesieniu do ujawniania faktu zaszczepienia czymkolwiek komukolwiek.

Być może komuś przyda się argumentacja WSA w rozmowie z pracodawcą próbującym bezprawnie wyłudzić dane wrażliwe o zaszczepieniu‼️

Podstawa prawna: art. 9 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz.U.UE.L.2016.119.1)

Obejrzyj screeny wybranych odpowiedzi.